Klachten

KLACHTEN

Heeft u een klacht?

U kunt erop rekenen dat wij uw klacht altijd serieus nemen!

Wij streven er continu naar om de zorg te leveren op basis van uw wensen. Het kan toch voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

Wat moet u doen als u een klacht heeft?

In eerst instantie kunt u het bespreken met uw directe zorgverlener of diens leidinggevende. Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u ook terecht bij onze klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk. We huren deze klachtenfunctionaris in via Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht.

Onze klachtenregeling

We hebben een interne klachtenregeling en een externe klachtenregeling. In de interne klachtenregeling staan alle klachtmogelijkheden binnen onze organisatie beschreven. In de externe klachtenregeling ligt vast op welke wijze de klachtenfunctionaris klachten behandelt conform de Wet kwaliteit, klachtrecht en geschillen zorg.

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

De klachtenfunctionaris bemiddelt bij ontevredenheid of een klacht over de zorg, de zorgverlener en/of de organisatie. Het uitgangspunt is dat wij door middel van de ondersteuning van de klachtenfunctionaris gezamenlijk tot een oplossing komen;
• de klachtenfunctionaris luistert naar uw probleem en komt samen met u tot een heldere formulering van de klacht;
• met uw toestemming overlegt de klachtenfunctionaris met ons over de klacht;
• de klachtenfunctionaris geeft u informatie over uw rechten;
• de klachtenfunctionaris organiseert een bemiddelingsgesprek.

Als klachtenfunctionaris bemiddel ik bij ontevredenheid of een klacht die u over uw zorgverlener of zorgaanbieder heeft. In een gesprek kan ik desgewenst bemiddelen. Het uitgangspunt is dat u en de zorgverlener en/of zorgaanbieder zelf tot een oplossing komen. In dit proces heb ik daarin een ondersteunende rol;
• ik luister naar uw probleem en verhelder de klacht;
• ik overleg desgewenst met de organisatie met uw toestemming;
• ik kan u informatie geven over uw rechten en plichten;
• ik bemiddel desgewenst tijdens een gesprek tussen u en de organisatie.

Hoe komt u in contact met de klachtenfunctionaris

Via de website van Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht kunt u meer informatie vinden. Er is een aparte website voor cliënten op . Wanneer u klikt op ‘Website indienen klachten’ komt u op de klachtpagina terecht. Op deze pagina vind u ook het profiel van de klachtenfunctionaris die we inhuren en kunt u direct in contact komen.